به کلینیک تخصصی ما خوش آمدید…

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

برنامه زمانی پزشکان مرکز

در زیر می توانید برنامه حضور پزشکان در مرکز را ببینید.

نکات مهم در مورد جدول زمانی

در صورت تغییر زمانبندی این مورد در جدول نیز بروز خواهد شد و شما می توانید از آن آگاهی یابید.
کلیه پزشکان در مطب پذیرش بیماران را انجام می دهند و شما می توانید در تاریخ رزرو شده به مرکز مراجعه نمایید.
هر گونه تغییر در زمانبندی پزشکان این مورد در جدول نیز بروز خواهد شد و شما می توانید از آن آگاهی یابید.