به کلینیک تخصصی ما خوش آمدید…

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

نحوه انتخاب و استفاده از پاک کننده صورت

پاک کننده صورت-فیس واش

در حالی که احتمالاً می‌دانید که استفاده از پاکننده های صورت اولین گام در روتین مراقبت از پوست شما است،اما با وجود تعداد زیادی پاک‌کننده‌ صورت موجود، انتخاب کامل آن دشوار است.   همه پاکننده ها یکسان نیستند پوست شما شایسته بهترین ها است.در حالی که ممکن است پوست چرب یا مختلط داشته باشید، آیا […]